NHO og Osloregionen presenterer BEST-konferansen 2018

BEST-konferansen er en årlig møteplass arrangert av Samarbeidsalliansen Osloregionen og NHO Oslo og Akershus. Målsettingen med konferansene er å diskutere hvordan vi kan gjøre en av verdens beste regioner enda bedre. Blant annet innebærer det at vi må:

  • Tiltrekke oss og utvikle spennende bedrifter, gründere og kunnskapsrike mennesker.
  • Gjøre regionen bedre og mer attraktiv; både for næringsaktørene og for regionens innbyggere
  • Skaffe regionen større oppmerksomhet internasjonalt, ved å formidle regionens styrker på en mer samordnet måte

Målgruppe

Alle som er opptatt av utvikling i Osloregionen med særlig vekt på næringsutvikling: Kommune- og fylkespolitikere, offentlige ansatte, strategiske beslutningstagere innenfor næringsliv og ved kunnskapsinstitusjonene, virkemiddelapparatet, kunnskapsparker, inkubatormiljøer m.fl.

Arne Hjeltnes inviterer til BEST-konferansen 2018 (se video)

Kontaktperson:

Øyvind Såtvedt, Direktør Sekretariatet for Osloregionen

Mobil: 92 66 29 86, epost: oyvind.satvedt@byr.oslo.kommune.no