NHO og Osloregionen presenterer BEST-konferansen 2018
OSLO 20170629Portretter for Osloregionen.Foto: nyebilder.no

Øyvind Såtvedt er direktør ved sekretariatet for Osloregionen. Såtvedt er statsviter, tidligere forsker ved NIFU, konsulent i selskapet Analyse & Strategi og var i flere år stabssjef for tidligere byrådsleder Erling Lae i Oslo.