NHO og Osloregionen presenterer BEST-konferansen 2018
Ole Rostad, Tretorget

Ola Rostad har bred bakgrunn fra lederstillinger i skogbransjen. De siste 15 årene har han vært daglig leder for Tretorget AS som er et nyskapingssenter med base i Elverum. De bidrar til å effektivisere utviklingsarbeidet hos vareproduserende industri, støtter klyngeutvikling og er i prosjektledelsen for flere Interreg prosjekter med fokus på bioøkonomi og bærekraftig næringsutvikling.