NHO og Osloregionen presenterer BEST-konferansen 2018
ilaustsen

Ida Skaaret Laustsen er rådgiver i Leverandørutviklingsprogrammet hovedstadsregionen. Der jobber hun som pådriver for innovative anskaffelser i Oslo, Akershus og Østfold. Ida har bakgrunn fra europastudier, og har erfaring fra tv- og mediebransjen.