NHO og Osloregionen presenterer BEST-konferansen 2018

Best på næringsutvikling

- i et internasjonalt perspektiv

Hovedtema er konkurransekraft og dette belyses gjennom to fokusområder:

 1. Hvilken strategi bør legges for at Osloregionen blir best på næringsutvikling?
 2. Hvordan kan regionen posisjonere seg for å bli mer attraktiv internasjonalt?

Bekreftede innledere

Noen av de du møter på BEST-konferansen 2018

raymond-johansen-oslo-kommune

Raymond Johansen

Byrådsleder, Oslo kommune

markussen

Bjørn Tore Markussen

Styreleder Subsea Valley

Greg Clark current biog photo

Greg Clark

CEO, The Business of Cities Ltd.

Tone-Lise Vilje, Oslo Business region

Tone-Lise Vilje

Brand Manager, Oslo Brand Alliance

Foreløpig program

Ressurspersoner fra inn- og utland vil dele sine kompetanse, men på konferansen i 2018 vektlegger vi mer dialog og interaktivitet. Hele programmet ser du her

 • 09:00 - 09:15
  raymond-johansen-oslo-kommune

  Åpning av BEST-konferansen 2018

  Foredragsholdere:
  raymond-johansen-oslo-kommune

  Raymond Johansen

 • -

  TEMA: NÆRINGSUTVIKLING I OSLOREGIONEN

  Et stort antall bedrifter, kompetansemiljøer og næringsklynger i verdenstoppen, samt en ung og høyt utdannet befolkning gir Osloregionen et fantastisk utgangspunkt. Utfordringen er å utnytte dette slik at det bidrar til økt innovasjon og mer næringsutvikling.

  For å lykkes i en tid hvor omstillingsutfordringene står i kø og hvor vi opplever tøff konkurranse fra globale giganter, så kreves det blant annet:
  • Mer klynge-til-klynge-samarbeid, også på tvers av næringsområder
  • Flere arenaer for kunnskapsutveksling og entreprenøriell nyskaping mellom sterke miljøer
  • Økt samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser

  Dette og mere skal debatteres konferansen.

 • 09:15 - 09:45
  Greg Clark current biog photo

  Hvordan utmerker Osloregionen seg internasjonalt – styrker og svakheter?

  Greg Clark presenterer her ferske data på hvordan Osloregionen gjør det i konkurranse med andre regioner det er naturlig å sammenligne seg med.

  Foredragsholdere:
  Greg Clark current biog photo

  Greg Clark

 • 09:45 - 10:00
  Ingrid H. G. Johnsen, Osloregionen

  Sterke innovasjonsmiljøer på Østlandet

  Rett før jul kom rapporten «Innovasjonsmiljøer og –politikk på Østlandet», som peker på seks områder hvor Østlandet har spesielt gode fortrinn internasjonalt:

  Bio- og sirkulærøkonomi
  Livsvitenskap, helse- og velferdsteknologi
  IKT-produkter/tjenester/systemer og annen høyteknologi, for nye anvendelser i andre næringer/sektorer/markeder
  Miljøteknologi, fornybar energi og lavutslippstransport, mer bærekraftig bygg/anlegg.
  Bærekraftig opplevelsesnæring (reiseliv) og kreative næringer
  Smarte og bærekraftige byer og regioner

  Hvordan bør det jobbes innenfor disse områdene for at Osloregionen skal bli best på næringsutvikling?

  Foredragsholdere:
  Ingrid H. G. Johnsen, Osloregionen

  Ingrid H. G. Johnsen

 • 10:00 - 10:30

  Kaffepause

 • 10:30 - 12.00
  Christine Wergeland, Oslo kommune
  Hege Tollerud, Oslo Edtech
  ilaustsen
  Katrine-Mosfjeld-portrett
  Mali Hole Skogen, Oslo Renewable Energy and Environment Cluster
  Marius Øgaard, The Life Science Cluster
  Ole Rostad, Tretorget
  Preben-Strøm, klyngeleder Sub Sea Valley
  Roar Smelhus

  Hvordan skal Osloregionen bli best på næringsutvikling? Ekspertkafé

  Rapporten «Innovasjonsmiljøer og –politikk på Østlandet» løfter frem seks områder hvor Østlandet har spesielt gode fortrinn. Nå skal disse, samt ytterligere tre områder, debatteres: Hva bør gjøres (innenfor hvert område) for at Osloregionen skal bli en sterkere næringsregion? Møteledere i parantes:
  1. Bio- og sirkulærøkonomi (Ola Rostad, daglig leder i Tretorget)
  2. Livsvitenskap, helse- og velferdsteknologi (Marius Øgaard, klyngeleder i The Life Science Cluster)
  3. IKT-produkter/tjenester/systemer og annen høyteknologi - ENGINEERING (Preben Strøm, klyngeleder i Subsea Valley)
  4. IKT-produkter/tjenester/systemer og annen høyteknologi - LÆRINGSTEKNOLOGI (Hege Tollerud, klyngeleder Oslo Edtech)
  5. Miljøteknologi, fornybar energi, lavutslippstransport og bærekraftig bygg/anlegg (Mali Hole Skogen, klyngeleder i OREEC)
  6. Bærekraftig opplevelsesnæring (reiseliv) og kreative næringer (Katrine Mosfjeld, avdelingssjef, Visit Oslo)
  7. Smarte og bærekraftige byer og regioner (Roar Smelhus, direktør marked og forretningsutvikling, Multiconsult)
  8. Innovative offentlige anskaffelser (Ida Skaaret Laustsen, rådgiver for Nasjonalt program og regioner, NHO)
  9. Campus strategi (Christine Wergeland Sørbye, prosjektleder i Oslo kommune, Byrådsavdeling for næring og eierskap)

  Møteledere:
  Christine Wergeland, Oslo kommune

  Christine Wergeland Sørbye

  Hege Tollerud, Oslo Edtech

  Hege Tollerud

  ilaustsen

  Ida Skaaret Laustsen

  Katrine-Mosfjeld-portrett

  Katrine Mosfjeld

  Mali Hole Skogen, Oslo Renewable Energy and Environment Cluster

  Mali Hole Skogen

  Marius Øgaard, The Life Science Cluster

  Marius Øgaard

  Ole Rostad, Tretorget

  Ola Rostad

  Preben-Strøm, klyngeleder Sub Sea Valley

  Preben Strøm

  Roar Smelhus

  Roar Smelhus

 • 12:00 - 12:45

  Lunsj

 • -

  TEMA: REGIONEN VÅR MÅ BLI BEDRE KJENT UTE I VERDEN

  Mange utenfor Norge oppfatter Osloregionen som noe perifer sammenlignet med regioner som Stockholm og Øresundsregionen.

  Hva skal til for å utnytte regionens komparative fortrinn? Hvilke verktøy kan du benytte for å sette din kommune eller region på kartet slik at dere fremstår som mer attraktive? På konferansen vil innledere fortelle om;
  • hva som oppleves som det særegne for nettopp din kommune eller region,
  • de innovative bedriftene og kunnskapsmiljøene i ditt område som tiltrekker seg talenter,
  • de spennende og fargerike personer som kan bistå med å sette ditt nærområde på kartet.

 • 12:45 - 13:15
  OSLO 20170629Portretter for Osloregionen.Foto: nyebilder.no

  Osloregionen på kartet!

  Hvordan jobber vi for å sette Osloregionen på kartet, slik at vi tiltrekkes oss spennende bedrifter og talentfulle mennesker?

  Foredragsholdere:
  OSLO 20170629Portretter for Osloregionen.Foto: nyebilder.no

  Øyvind Såtvedt

 • 13:15 - 13:30
  Tone-Lise Vilje, Oslo Business region

  Slik kan du bidra til å gjøre Osloregionen kjent i verden

  «Values are stronger than slogans» fremhever Osloregionens internasjonale profileringsstrategi. Men hvilke verktøy har vi uten slagord og logo, og hvilke virkemidler kan vi bruke for å øke Osloregionens omtale og omdømme i andre land?
  Bli kjent med Osloregionens verktøykasse!

  Foredragsholdere:
  Tone-Lise Vilje, Oslo Business region

  Tone-Lise Vilje

 • 13:30 - 13:45
  Arne Hjeltnes

  Lille Norge ute i den store verden - utfordringer og muligheter

  Osloregionen har mange ledende bedrifter, kompetansemiljøer og næringsklynger, som i sum gir regionen et stort potensial internasjonalt. Imidlertid kan vi bli for fragmenterte. Vi har også mye å gå på når det gjelder samarbeid på tvers av næringer. Her kan regionen lære mye av andre regioner.

  Foredragsholdere:
  Arne Hjeltnes

  Arne Hjeltnes

 • 13:45 - 14:10

  Kaffe og forfriskninger

 • 14:10 - 14:40

  TRE SUKSESSHISTORIER FRA REGIONEN

  Tre presentasjoner fra gode posisjoneringsprosjekter i regionen (innledning av Arne Hjeltnes)

 • 14:10 - 14:20
  Alexandra Almasi, Oslo Renewable Energy and Environment Cluster

  1. Osloregionen - et utstillingsvindu for grønne løsninger

  Green Visits vil skape internasjonale forretningsmuligheter for den grønne næringen i
  Osloregionen gjennom å forbedre samhandlingen med internasjonale delegasjoner som kommer på besøk for å se på og lære om norske, grønne løsninger.

  Foredragsholdere:
  Alexandra Almasi, Oslo Renewable Energy and Environment Cluster

  Alexandra Almasi

 • 14:20 - 14:30
  markussen

  2. NCE Energy Technology - Østlandets nye Industrieventyr

  En historisk posisjon innenfor Subsea offshore engineering skaper merverdi i nye bransjer

  Foredragsholdere:
  markussen

  Bjørn Tore Markussen

 • 14:30 - 14:40
  Hege Tollerud, Oslo Edtech

  3. Hvorfor er internasjonal profilering så viktig for vår edtech-næring?

  Oslo Edtech Cluster er et nettverk for bedrifter og aktører innenfor læringsteknologi. Klyngen jobber med markedsaktiviteter, kobling mot FoU, synliggjøring og kommunikasjon for deltakerne – nasjonalt og internasjonalt. Hege vil fortelle om hvordan Oslo Edtech Cluster jobber, og hvordan internasjonal profilering er sentralt i arbeidet med å hjelpe den norske edtechnæringen til vekst.

  Foredragsholdere:
  Hege Tollerud, Oslo Edtech

  Hege Tollerud

 • -

  NOEN TANKER OM FREMTIDEN

 • 14:40 - 14:50
  Greg Clark current biog photo

  Hva er det viktigste dere nå gjør fremover?

  Hvilke tiltak bør Osloregionen prioritere fremover? Greg Clark deler med oss sine synspunkter.

  Foredragsholdere:
  Greg Clark current biog photo

  Greg Clark

 • 14:50 - 15:00
  nina-solli-nho

  Næringslivet tar utfordringen

  Målet er å bli best på regionutvikling. Hva er viktigst for bedriftene og hvordan kan de bidra til å sette regionen på kartet?

  Foredragsholdere:
  nina-solli-nho

  Nina Solli

Meld deg på her

Tidligere BEST-konferanser

Årets konferanse er den femte i rekken. Her er noen høydepunkter fra tidligere år.

Fullt program fra tidligere konferanser er tilgjengelig her: 2017, 2016, 2015, 2014.

Tid og sted

 • 1. februar 2018 - KS Agenda Møtesenter, Oslo